The declaration of liability

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba niepełnoletnia w wieku od 5 do 18 lat, może ona uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna, który przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przedstawi wypełnioną deklarację o odpowiedzialności za tę osobę wg wzoru opracowanego przez Organizatora.

Opiekun prawny przez cały czas trwania Imprezy ma obowiązek posiadać przy sobie deklarację o odpowiedzialności.

Formularz do pobrania:


Formularz w wersji PDF
Formularz w wersji DOC