Castle Party Festival - Forum 2017-07-29T13:36:32Z Dobermann webmaster@castleparty.com http://alternation.eu/ http://alternation.eu/ Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11917 2017-07-28T22:58:21Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Gero Ty tego Azazela poważnie wziąłeś? obejrzy sobie ten show.. :-D Vlad TepeS &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11916 2017-07-28T15:27:24Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> MYRKUR<br /> <a href="https://youtu.be/M9cNZQIzShc" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://youtu.be/M9cNZQIzShc</a><br /> <br /> IAMX <br /> <a href="https://youtu.be/IJMmkAlx0lI" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://youtu.be/IJMmkAlx0lI</a><br /> <br /> The Soft Moon<br /> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uED1KDGVYjY" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=uED1KDGVYjY</a><br /> <br /> Hocico<br /> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pl229I2r2wU" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=pl229I2r2wU</a><br /> <br /> Chelsea Wolfe<br /> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WwnolnhlwTk" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=WwnolnhlwTk</a><br /> <br /> Katatonia<br /> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IIGBNc2nFZA" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=IIGBNc2nFZA</a><br /> <br /> Lord Of The Lost<br /> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Uy7a2ovQwK4" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=Uy7a2ovQwK4</a> Ivan nolight &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11915 2017-07-28T14:34:19Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> RYPTYLE<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/FVPw__AMlls&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/FVPw__AMlls&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> NOSFERATU ,już grali w Bolkowie byłó super<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/wm8B77fEe-Y&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/wm8B77fEe-Y&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> The Escape<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/G9UlJnqmyTQ&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/G9UlJnqmyTQ&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> Malaise<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/0KYkFcz2gCY&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/0KYkFcz2gCY&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> Miazma <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/0ctAnd9lpVI&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/0ctAnd9lpVI&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> wszystkie kapele gothic rock gerogoth &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11914 2017-07-28T13:10:01Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> ANGELS OF LIBERTY wogóle nie koncertują. Także nie da rady ich zobaczyć na żywo, a szkoda.<br /> <br /> Ale z zespołów, które są realne, grające i jeszcze nie dane im było wystąpić w Bolkowie<br /> <br /> <b>ARTS OF EREBUS</b><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/thjmYNtz5ZE&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/thjmYNtz5ZE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> <b>ALBEZ DUZ</b><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/m6HWUvfVDhk&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/m6HWUvfVDhk&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> <b>DR. ARTHUR KRAUSE</b><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/ugoIsm5wbfc&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/ugoIsm5wbfc&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> <b>HORROR VACUI</b><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/ywh-1wpni28&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/ywh-1wpni28&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> Robert &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11913 2017-07-28T12:01:53Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Mniej metalu w sumie to NIE fesiwal metalowy tylko gotycki ,czyli wIecej gothic rocka :)<br /> <br /> <br /> Morbid Poetry (gothic rock )<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/BnPVHmQXI9Q&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/BnPVHmQXI9Q&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/cv1LwLIsFXs&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/cv1LwLIsFXs&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> Age of Heaven (Gothic rock )<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/70gzJlF2L2A&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/70gzJlF2L2A&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/GjGg5_Niy5E&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/GjGg5_Niy5E&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> Angels of Liberty (GR)<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/oV32rLyphDg&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/oV32rLyphDg&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/g5Ni_9Pgv_U&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/g5Ni_9Pgv_U&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object> gerogoth &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11912 2017-07-28T00:31:25Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Jeśli ten metalowy piątek w kościele się utrzyma to jest murowany kandydat na gwiazdę :-D<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/fh2jlZ1m4V0&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/fh2jlZ1m4V0&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object> Vlad TepeS &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11911 2017-07-28T00:14:41Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Jeśli zbyt "wysokie C", to przepraszam, ale ten klip i piosenka miażdżą :))<br /> Czekam na nadchodzący album ^^<br /> <br /> <b>Gary Numan</b> - My Name Is Ruin (Official Video)<br /> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lHomCiPFknY" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=lHomCiPFknY</a><br /> From the forthcoming album "Savage: Songs From A Broken World", out September 15th.<br /> <br /> /Damn. Coś mi umyka jeżeli chodzi o linkowanie YT tutaj :( ixolite &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11910 2017-07-27T23:34:46Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> w ramach cyklu "powroty" + "jeszcze ich nie było" - katowicki <b>DÜSSELDORF</b><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/hDPRCDGZcGI&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/hDPRCDGZcGI&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> MK999 &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11909 2017-07-27T23:34:05Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Mondträume<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/u7DyiwZgCKw&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/u7DyiwZgCKw&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> ReVolution &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11908 2017-07-27T18:02:00Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> NIE dla dnia metalowego w piątek i lepiej zrobic 1 scene na zamku<br /> i wiecej kapel i wystepy we wczesniejszych godzinach Mamutek &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11907 2017-07-27T15:47:15Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Co do headlinerów to jestem za tym by np. takie<br /> <b>THE MISSION, KILLING JOKE</b> pojawili się na scenie w Bolkowie.<br /> Dr Avalanche wciąż daje radę to i jeśliby dałoby się to zmieścić w budżecie to i <b>THE SISTERS OF MERCY</b> widziałbym na CP.<br /> <br /> Wspomniany wcześniej <b>PETER BJÄRGÖ</b> mógłby zamykać wieczór czwartkowy a może też inny na zamku.<br /> <br /> Mimo, że mam do nich słabość to nie jestem za tym aby po zaledwie 2 latach zapraszać ponownie XIII. STOLETI do Bolkowa. Jak dla mnie - 4 lata to taki rozsądny okres jaki powinien upłynąć od występu na CP by ponownie rozważać ściągnięcie na zamek.<br /> <br /> Zatem jeśli mowa już o powtórkach to wolałbym zobaczyć dłużej tu niewidziane <br /> <b>DAS ICH</b><br /> <br /> <b>MORTIIS</b> - ale tu np. grającego Ånden Som Gjorde Opprør (co będzie miało w listopadzie tego roku w Sztokholmie)<br /> <br /> <b>NFD</b><br /> <br /> <b>DIE KRUPPS</b><br /> <br /> <b>OTTO DIX</b><br /> czy<br /> <b>KIRLIAN CAMERA</b><br /> <br /> <br /> Robert &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Czego słuchasz aktualnie? http://alternation.eu/czego_sluchasz_aktualnie,idc,4,id,20,action,newest,forum.html#11906 2017-07-27T14:18:28Z <strong><font size="2">Czego słuchasz aktualnie?</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Topics about music.</em>)<br><br> THE DAUGHTERS OF BRISTOL. Niestety, nie Anglicy, tylko Amerykanie z Seattle, wiec raczej ciężko byłoby przyciągnąć ich na CP.<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/kw9YlcyjjsM&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/kw9YlcyjjsM&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/So7fcpGuGc4&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/So7fcpGuGc4&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> Komuś coś to przypomina ? Aeternus &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11905 2017-07-27T14:07:43Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Dzięki, vimag, za wsparcie ! Co do headlinerów oczywiście masz rację : nie wszyscy wymienieni przeze mnie naraz ! Łatwo zresztą policzyć : cztery dni festiwalowe, to tylko czterej headlinerzy ! Np. następujący zestaw (żeby zadowolić różne gusta) : GARY NUMAN, KILLING JOKE, THE MISSION i ANATHEMA:-) Aeternus &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11904 2017-07-26T20:50:08Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Żeby nie cytować w całości to ...<br /> <br /> Propozycje <b>Aeternusu</b> popieraw w zasadzie w całości poza Sisters of Mercy bo moim zdaniem to w obecnym stanie strata czasu i pieniędzy, a co do "elektryki" to albo Foxx albo Numan bo dwóch naraz ciężko byłoby "zmęczyć" w jeden wieczór ;-)<br /> <br /> Propozycja <b>gerogoth'a</b> z XIII.Stoleti to jak najbardziej za bo niby Czechy wielkie nie sale jakoś w odległych miejscach grają ;-) vimag &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11903 2017-07-26T18:38:06Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Muszą znów zagrać !!!!!!!!!!!!!!!!<br /> ale na zamku !!!!<br /> To już tradycja zamku w Bolkowie !!!!!!!<br /> <br /> <b>XIII STOLETI KOCHAM ICH</b><br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/NAf2BFs8m-I&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/NAf2BFs8m-I&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object> gerogoth &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11902 2017-07-26T14:33:36Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> W poprzednim wpisie przedstawiłem propozycję zorganizowania w 2018 roku– na wzór „dnia metalowego” obecnego na CP od jakiegoś czasu- dnia pod hasłem HEAVENLY VOICES, wskazując także artystów, których chciałbym zobaczyć i posłuchać w ramach tego wydarzania. A oto ciąg dalszy moich propozycji na resztę festiwalu w przyszłym roku, pogrupowany wg trzech kryteriów (headlinerzy, zespoły polskie i zagraniczne):<br /> <br /> HEADLINERS (proponuję w 2018 roku w tej roli TYLKO wykonawców, których jeszcze nigdy na CP nie widzieliśmy):<br /> <br /> - THE SISTERS OF MERCY- dotąd się nie udało, wiec może na 25-lecie CP wystąpi najważniejsza legenda europejskiego gotyku. Legendarnemu festiwalowi, jakim niewątpliwie stało się w ciągu tych lat Castle Party, należy się występ tej legendy ! Wbrew temu, co niektórzy hejterzy wypisują na tym forum, Eldritch jest w dobrej kondycji artystycznej, o czym miałem się okazję przekonać w zeszłym roku w Dolinie Szarlotty koło Słupska, gdzie tSoM dali koncert 5 sierpnia i co mam zamiar sprawdzić ponownie 15 września tego roku w Gdańsku. Wprawdzie Eldritch nabrał ostatnio pewnej maniery wokalnej i czasami „charczy”, co pewnie niektórzy słuchacze (zwłaszcza klipów koncertowych na Youtube, o których jakości lepiej zmilczeć…) uznali za objaw utraty TEGO głosu, ale, powtarzam : to tylko jego maniera wokalna, której używa czasami, ale w większości utworów nadal posługuje się tym swoim charakterystycznym wokalem, więc o żadnym kryzysie nie ma mowy. Poza tym, co uważam za bardzo ważne, Eldritch ma od kilku lat w składzie dwóch znakomitych gitarzystów, bez wątpienia najlepszych od czasu rozpadu pierwszego składu w 1985 roku. To, co oni wyprawiają na scenie z gitarami, wystarczyłoby nawet bez wokalu Eldritcha, aby taki koncert zobaczyć na żywo. A na dodatek „doktor Avalanche” nie leci już z laptopa sam sobie, tylko laptop ten jest obsługiwany na scenie przez czwartego osobnika. Eldritch na scenie nie jest już teraz nieruchomo „przypięty” do stojaka z mikrofonem i taki wyobcowany, jak dawniej. Nabrał pewnego luzu, nawet próbuje tańczyć i nawiązywać kontakt z publiką.<br /> <br /> - THE MISSION- oczywiście tylko pod warunkiem, że udział tSoM nie wypali, bo Eldritch i Hussey ponoć nadal nie darzą się sympatią, więc na jednym festiwalu raczej nie wystąpią. W The Mission od zawsze nie pasuje mi sam Hussey a właściwie Hussey jako wokalista, bo jego płaczliwo- cierpiętniczego wokalu chronicznie nie znoszę, chociaż jako gitarzysta jest świetny. Ale ostatnio , po wieloletnich zawirowaniach składu i problemach artystycznych, nagrał najlepszą od czasu „Masque” z 1992 roku płytę : „Another Fall From Grace”, na której czasami nawet śpiewa bez tej swojej nieznośnej dla mnie maniery. Uważam zatem, że ten nagły przypływ weny artystycznej należy szybko wykorzystać, zanim The Mission znowu popadnie w jakieś dziwne klimaty (w okresie „upadku” Hussey jeździł nawet z solowymi występami z gitarą akustyczną i taki koncert wiele lat temu w Szczecinie wspominam z zażenowaniem).<br /> <br /> - KILLING JOKE- to kolejny zespół- legenda, obecny na scenie nawet nieco dłużej, niż tSoM, a od czasu wydania płyty „Pandemonium” w 1994 konsekwentnie penetruje obszary muzyczne bliskie Castle Party, nagrywając znakomite płyty studyjne, włącznie z tą ostatnią jak do tej pory, tj. „Pylon”. Sądzę, że to byłby niezapomniany występ !<br /> <br /> - JOHN FOXX- legendarny założyciel pierwszego składu Ultravox (40 lat temu!), jeden z pionierów elektroniki w stylu synth- pop ale także tej ambient i eksperymentalnej. Występuje obecnie na scenie zarówno z materiałem nowym jak i tym z czasów płyt Metamatic (1980) i The Garden (1981). Jeśli miałbym wybierać, to wolałbym koncert „wspominkowy” z jego solowym materiałem z początku lat 80-tych, np. taki :<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/3D5WOa0WiF4&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/3D5WOa0WiF4&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - GARY NUMAN- i znowu człowiek- legenda : 40 lat na scenie, mnóstwo (lepszych i gorszych) płyt studyjnych i koncertów a ostatni jak dotąd album studyjny „Splinter. Songs From A Broken Mind” (POLECAM !!!) z 2013 roku jest tak doskonale mroczny, że idealnie wpisuje się w stylistykę naszego festiwalu.<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/Wmd8triob0Y&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/Wmd8triob0Y&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - ANATHEMA- bez zbędnego komentarza, skoro wielu innych forumowiczów od lat upomina się także o ich występ.<br /> <br /> ZESPOŁY POLSKIE<br /> <br /> - God’s Bow -Agnieszka zdradziła mi niedawno, że pracują nad nową płytą, zatem pewnie zdążyliby przygotować nowy set na 2018 rok;<br /> <br /> - The Proof- nigdy dość takich klimatów na CP, ale proszę: nie w klubie ale co najmniej w kościele !!!<br /> <br /> - Sui Generis Umbra- wiem : nie działają, ostatni koncert dali „okazyjnie” na CP, ale tych klimatów na CP też nigdy dosyć;<br /> <br /> - Undertheskin.<br /> <br /> WYKONAWCY ZAGRANICZNI<br /> <br /> - NERONOIA<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/nBInubrozCo&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/nBInubrozCo&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - CANAAN<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/B6rLTh2_Yps&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/B6rLTh2_Yps&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - DER NOIR<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/jKhHvnt2kVI&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/jKhHvnt2kVI&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - THE SOFT MOON<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/ieWWt2jr1kk&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/ieWWt2jr1kk&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - FACTICE FACTORY<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/PkIuIbtEB50&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/PkIuIbtEB50&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - AEON SABLE<br /> - LA SCALTRA<br /> - ANTIMATTER<br /> - SOLSTAFIR<br /> - ANDREA NEBEL/NEBELHEXE<br /> - PETER BJARGO/ARCANA<br /> - NFD<br /> - ATTRITION<br /> - ESCAPE WITH ROMEO<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/gR2C95j5q0k&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/gR2C95j5q0k&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - BRATRSTVO LUNY<br /> - ROSA CRUX<br><br><hr size="1">Added: 2017-07-26 14:33:36<hr size="1"><br>W poprzednim wpisie przedstawiłem propozycję zorganizowania w 2018 roku– na wzór „dnia metalowego” obecnego na CP od jakiegoś czasu- dnia pod hasłem HEAVENLY VOICES, wskazując także artystów, których chciałbym zobaczyć i posłuchać w ramach tego wydarzania. A oto ciąg dalszy moich propozycji na resztę festiwalu w przyszłym roku, pogrupowany wg trzech kryteriów (headlinerzy, zespoły polskie i zagraniczne):<br /> <br /> HEADLINERS (proponuję w 2018 roku w tej roli TYLKO wykonawców, których jeszcze nigdy na CP nie widzieliśmy):<br /> <br /> - THE SISTERS OF MERCY- dotąd się nie udało, wiec może na 25-lecie CP wystąpi najważniejsza legenda europejskiego gotyku. Legendarnemu festiwalowi, jakim niewątpliwie stało się w ciągu tych lat Castle Party, należy się występ tej legendy ! Wbrew temu, co niektórzy hejterzy wypisują na tym forum, Eldritch jest w dobrej kondycji artystycznej, o czym miałem się okazję przekonać w zeszłym roku w Dolinie Szarlotty koło Słupska, gdzie tSoM dali koncert 5 sierpnia i co mam zamiar sprawdzić ponownie 15 września tego roku w Gdańsku. Wprawdzie Eldritch nabrał ostatnio pewnej maniery wokalnej i czasami „charczy”, co pewnie niektórzy słuchacze (zwłaszcza klipów koncertowych na Youtube, o których jakości lepiej zmilczeć…) uznali za objaw utraty TEGO głosu, ale, powtarzam : to tylko jego maniera wokalna, której używa czasami, ale w większości utworów nadal posługuje się tym swoim charakterystycznym wokalem, więc o żadnym kryzysie nie ma mowy. Poza tym, co uważam za bardzo ważne, Eldritch ma od kilku lat w składzie dwóch znakomitych gitarzystów, bez wątpienia najlepszych od czasu rozpadu pierwszego składu w 1985 roku. To, co oni wyprawiają na scenie z gitarami, wystarczyłoby nawet bez wokalu Eldritcha, aby taki koncert zobaczyć na żywo. A na dodatek „doktor Avalanche” nie leci już z laptopa sam sobie, tylko laptop ten jest obsługiwany na scenie przez czwartego osobnika. Eldritch na scenie nie jest już teraz nieruchomo „przypięty” do stojaka z mikrofonem i taki wyobcowany, jak dawniej. Nabrał pewnego luzu, nawet próbuje tańczyć i nawiązywać kontakt z publiką.<br /> <br /> - THE MISSION- oczywiście tylko pod warunkiem, że udział tSoM nie wypali, bo Eldritch i Hussey ponoć nadal nie darzą się sympatią, więc na jednym festiwalu raczej nie wystąpią. W The Mission od zawsze nie pasuje mi sam Hussey a właściwie Hussey jako wokalista, bo jego płaczliwo- cierpiętniczego wokalu chronicznie nie znoszę, chociaż jako gitarzysta jest świetny. Ale ostatnio , po wieloletnich zawirowaniach składu i problemach artystycznych, nagrał najlepszą od czasu „Masque” z 1992 roku płytę : „Another Fall From Grace”, na której czasami nawet śpiewa bez tej swojej nieznośnej dla mnie maniery. Uważam zatem, że ten nagły przypływ weny artystycznej należy szybko wykorzystać, zanim The Mission znowu popadnie w jakieś dziwne klimaty (w okresie „upadku” Hussey jeździł nawet z solowymi występami z gitarą akustyczną i taki koncert wiele lat temu w Szczecinie wspominam z zażenowaniem).<br /> <br /> - KILLING JOKE- to kolejny zespół- legenda, obecny na scenie nawet nieco dłużej, niż tSoM, a od czasu wydania płyty „Pandemonium” w 1994 konsekwentnie penetruje obszary muzyczne bliskie Castle Party, nagrywając znakomite płyty studyjne, włącznie z tą ostatnią jak do tej pory, tj. „Pylon”. Sądzę, że to byłby niezapomniany występ !<br /> <br /> - JOHN FOXX- legendarny założyciel pierwszego składu Ultravox (40 lat temu!), jeden z pionierów elektroniki w stylu synth- pop ale także tej ambient i eksperymentalnej. Występuje obecnie na scenie zarówno z materiałem nowym jak i tym z czasów płyt Metamatic (1980) i The Garden (1981). Jeśli miałbym wybierać, to wolałbym koncert „wspominkowy” z jego solowym materiałem z początku lat 80-tych, np. taki :<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/3D5WOa0WiF4&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/3D5WOa0WiF4&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - GARY NUMAN- i znowu człowiek- legenda : 40 lat na scenie, mnóstwo (lepszych i gorszych) płyt studyjnych i koncertów a ostatni jak dotąd album studyjny „Splinter. Songs From A Broken Mind” (POLECAM !!!) z 2013 roku jest tak doskonale mroczny, że idealnie wpisuje się w stylistykę naszego festiwalu.<br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/Wmd8triob0Y&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/Wmd8triob0Y&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - ANATHEMA- bez zbędnego komentarza, skoro wielu innych forumowiczów od lat upomina się także o ich występ.<br /> <br /> ZESPOŁY POLSKIE<br /> <br /> - God’s Bow -Agnieszka zdradziła mi niedawno, że pracują nad nową płytą, zatem pewnie zdążyliby przygotować nowy set na 2018 rok;<br /> <br /> - The Proof- nigdy dość takich klimatów na CP, ale proszę: nie w klubie ale co najmniej w kościele !!!<br /> <br /> - Sui Generis Umbra- wiem : nie działają, ostatni koncert dali „okazyjnie” na CP, ale tych klimatów na CP też nigdy dosyć;<br /> <br /> - Undertheskin.<br /> <br /> WYKONAWCY ZAGRANICZNI<br /> <br /> - NERONOIA<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/nBInubrozCo&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/nBInubrozCo&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - CANAAN<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/B6rLTh2_Yps&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/B6rLTh2_Yps&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - DER NOIR<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/jKhHvnt2kVI&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/jKhHvnt2kVI&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - THE SOFT MOON<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/ieWWt2jr1kk&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/ieWWt2jr1kk&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - FACTICE FACTORY<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/PkIuIbtEB50&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/PkIuIbtEB50&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - AEON SABLE<br /> - LA SCALTRA<br /> - ANTIMATTER<br /> - SOLSTAFIR<br /> - ANDREA NEBEL/NEBELHEXE<br /> - PETER BJARGO/ARCANA<br /> - NFD<br /> - ATTRITION<br /> - ESCAPE WITH ROMEO<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/gR2C95j5q0k&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/gR2C95j5q0k&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> - BRATRSTVO LUNY<br /> - ROSA CRUX Aeternus &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11901 2017-07-26T11:54:43Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Kontynuując..<br /> z zespołów które nie grały jeszcze w Bolkowie, a mogłyby :)<br /> <br /> <font size="5"><b>AEON SABLE</b></font><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/CxkjaDLFHcE&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/CxkjaDLFHcE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> <br /> <b>THE AWAKENING</b><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/TN9_fMGll3Q&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/TN9_fMGll3Q&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> <br /> <b>ESBEN AND THE WITCH</b><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/Tf0YuB-rXD0&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/Tf0YuB-rXD0&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> <br /> <b>LA SCALTRA</b><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/cWPrsR9_Foo&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/cWPrsR9_Foo&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> Robert &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11900 2017-07-26T09:04:39Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> Promenade Cinema, grało w Poznaniu w lutym, całkiem niezły występ. Rozmawiałam z nimi po koncercie i opowiadałam o CP. Słyszeli o imprezie i są bardzo ciekawi - więc myślę, że nie byłoby problemu. <br /> <br /> Z tych co JESZCZE nie grali a POWINNI:<br /> Camouflage<br /> Schwefelgelb<br /> The Soft Moon<br /> Lebanon Hanover<br /> Sixth June<br /> Qual<br /> Selofan<br /> Kaelan Mikla<br /> zuzax666 &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11899 2017-07-26T00:43:33Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> To dla odmiany coś lżejszego do "kościoła"<br /> <br /> <b>Promenade Cinéma</b><br /> <br /> <i>live@Electro London 2016</i><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/a-vsQbroxNQ&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/a-vsQbroxNQ&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> <i>As The World Stops Revolving (Official Radio Edit)</i><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/pjqOhkUDgLI&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/pjqOhkUDgLI&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br><br><hr size="1">Added: 2017-07-26 00:43:33<hr size="1"><br>i jeszcze coś w lajtowych klimatach aczkolwiek nie wiem, czy w tym składzie jeszcze działa ...<br /> <br /> <b>Izzie Voodoo and the People</b><br /> <br /> <a href="https://defsynth.bandcamp.com/album/photos-ep" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://defsynth.bandcamp.com/album/photos-ep</a><br /> <br /> <a href="https://www.facebook.com/ivatpuk/" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://www.facebook.com/ivatpuk/</a><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/jO6DO08L_4E&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/jO6DO08L_4E&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object> vimag &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11898 2017-07-25T19:52:28Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/x1U1Ue_5kq8&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/x1U1Ue_5kq8&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/8I8mWG6HlmU&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/8I8mWG6HlmU&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/FT9lwMakwv8&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/FT9lwMakwv8&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/5OsETaZhBzE&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/5OsETaZhBzE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object> gerogoth &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Czego słuchasz aktualnie? http://alternation.eu/czego_sluchasz_aktualnie,idc,4,id,20,action,newest,forum.html#11897 2017-07-25T18:41:35Z <strong><font size="2">Czego słuchasz aktualnie?</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Topics about music.</em>)<br><br> http://www.youtube.com/watch?v=J0xfbQN7ViQ<br><br><hr size="1">Added: 2017-07-25 18:22:53<hr size="1"><br>ehh.. coś pokręciłam.. The Wounded ''Ruins"' :)<br><br><hr size="1">Added: 2017-07-25 18:41:35<hr size="1"><br><object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/J0xfbQN7ViQ&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/J0xfbQN7ViQ&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object> efemeryda &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival Propozycje na Castle Party 2018 http://alternation.eu/propozycje_na_castle_party_2018,idc,11,id,2138,action,newest,forum.html#11896 2017-07-25T18:22:28Z <strong><font size="2">Propozycje na Castle Party 2018</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2018</em>)<br><br> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/8y1ROzCUpbU&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/8y1ROzCUpbU&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br /> <br /> p.s Krzysztof wszystkiego najlepszego w dniu imienin :)[youtube]<br /> <br /> Dziękuje Bardzo:)<br /> I innych Krzyśków pozdrawiam:)<br /> <br /> Może uda się kiedyś ciągnąć Anatheme?<br /> Kto za?<br /> Mamutek &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival CP 2017 - relacje i fotorelacje w mediach http://alternation.eu/cp_2017_-_relacje_i_fotorelacje_w_mediach,idc,10,id,2170,action,newest,forum.html#11857 2017-07-25T00:09:28Z <strong><font size="2">CP 2017 - relacje i fotorelacje w mediach</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Informations about Castle Party 2017</em>)<br><br> wroclaw.naszemiasto.pl<br /> <br /> <a href="http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/castle-party-2017-niezwykle-stylizacje-galeria-uczestnikow,4186238,galop,t,id,tm.html" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/castle-party-2017-niezwykle-stylizacje-galeria-uczestnikow,4186238,galop,t,id,tm.html</a><br /> <br /> <br /> gazetawroclawska.pl<br /> <br /> <a href="http://www.gazetawroclawska.pl/kultura/a/trwa-castle-party-2017-zobacz-zdjecia-uczestnikow-galeria,12273019/" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">http://www.gazetawroclawska.pl/kultura/a/trwa-castle-party-2017-zobacz-zdjecia-uczestnikow-galeria,12273019/</a><br><br><hr size="1">Added: 2017-07-18 19:56:09<hr size="1"><br>jeszcze jedna podsumowująca z jg24.pl<br /> <br /> <a href="http://jg24.pl/?txt=39092&title=tiamat_na_final_castle_party<br /> " target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">http://jg24.pl/?txt=39092&title=tiamat_na_final_castle_party<br /> </a><br /> <br /> <a href="http://jg24.pl/?mod=gallery&gid=9133" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">http://jg24.pl/?mod=gallery&gid=9133</a><br><br><hr size="1">Added: 2017-07-18 20:25:28<hr size="1"><br>wroclaw.wyborcza.pl<br /> <br /> <a href="http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22098237,muzyka-stroje-tolerancja-w-bolkowie-trwa-castle-party-wideo.html" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22098237,muzyka-stroje-tolerancja-w-bolkowie-trwa-castle-party-wideo.html</a><br><br><hr size="1">Added: 2017-07-22 21:12:02<hr size="1"><br>www.sanctuary.cz<br /> <br /> <a href="https://www.sanctuary.cz/14886-report-castle-party-2017-ctvrtek" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">https://www.sanctuary.cz/14886-report-castle-party-2017-ctvrtek</a><br><br><hr size="1">Added: 2017-07-24 23:22:34<hr size="1"><br><b>Dami Wałbrzych</b> na youtube :<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/OWyLMWFXvYo&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/OWyLMWFXvYo&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br><br><hr size="1">Added: 2017-07-24 23:28:07<hr size="1"><br><b>TV Regionalna pl</b> na youtube <br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/-d2WFTTy8SA&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/-d2WFTTy8SA&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br><br><hr size="1">Added: 2017-07-24 23:56:36<hr size="1"><br><b>TeleJawor.pl</b> na youtube<br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/W_HZPC7r_2A&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/W_HZPC7r_2A&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object><br><br><hr size="1">Added: 2017-07-25 00:09:28<hr size="1"><br><b>blog.inyourpocket.com</b><br /> <br /> <a href="http://blog.inyourpocket.com/poland/2017/07/castle-party-bolkow/" target="_blank" class="czerwony" rel="nofollow">http://blog.inyourpocket.com/poland/2017/07/castle-party-bolkow/</a><br /> <br /> <object width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="http://www.youtube.com/v/V-A_WzzNaHU&amp;fs=1" name="src"><param value="true" name="allowfullscreen"><embed width="560" height="340" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.youtube.com/v/V-A_WzzNaHU&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"></object> vimag &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival PŁYTY i GADŻETY FESTIWALOWE http://alternation.eu/plyty_i_gadzety_festiwalowe,idc,1,id,1262,action,newest,forum.html#11895 2017-07-24T23:08:29Z <strong><font size="2">PŁYTY i GADŻETY FESTIWALOWE</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Here You can ask the questions and we try to answer on them.</em>)<br><br> Witam mam pytanie jest możliwość gdzieś dostania koszulki festiwalowej męskiej L 2017 . Może będzie jakiś dodruk. <br /> <br /> Bardzo by mi zależało gdyż to moja była pierwsza edycja a nie zdążyłem kupić na miejscu. marduk84 &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival The Eden House http://alternation.eu/the_eden_house,idc,4,id,2130,action,newest,forum.html#11894 2017-07-24T18:31:19Z <strong><font size="2">The Eden House</font></strong><br> <strong></strong> (<em>Topics about music.</em>)<br><br> Panie Krzysztofie, dziękuję za błyskawiczne dementi !!! Pozdrawiam i życzę udanych wakacji ! Aeternus &copy; 1994 - 2017 Castle Party Festival